Investice

PX - Detail akcie 08.12.2021
Název
Uzavírací cena
[Kč]
Změna ceny vůčí
předchozí uz. [%]
Zobchodovaný objem
[tis. Kč]
Název MONETA MONEY BANK
Uzavírací cena [Kč] 94,95
Změna ceny vůčí předchozí uz. [%] -0,05 down
Zobchodovaný objem [tis. Kč] 49904,06
GRAFY